Aktuella kurser

Marte Meo-terapeut är en utbildning lämplig för dig som arbetar med familjer, och avser att använda metoden i ett behandlande syfte. 4 terminer.

MAFI-utbildningen syftar till att träna användningen av metoden MAFI – MikroAnalys och Familjeintervention. Metoden baserad på Lausanne Trilogue Play men anpassad för klinisk användning i arbetet med familj och barn. Marte Meo och Analysvariabler i kodningsinstrumentet CPICS används och återgivningarna är inspirerade av Marte Meo. 2 terminer.


Kursplan: Marte Meo-utbildning 2 år

Undervisningsformer:

Fortlöpande intag varje termin. Utbildning/handledning på eget film arbete och litteraturseminarier.

  Den första terminen:

  Startar med en teoridag för de nya deltagarna. Samspelsteori, anknytningsteori, mentalisering, affektteori, Familjearbetet bygger på en systemteoretisk grund. Genomgång av Marte Meo metoden samt grundanalysen utifrån de principer som finns i den utvecklingsstödjande kommunikationen. Lär oss grunderna i Marte meo arbetet. Därefter ingår i utbildning/handledningsgruppen där styrkan ligger i att det är individuell handledning i grupp där erfarenheter delas.

   Handledning:

   Tyngdpunkten i den två åriga Marte Meo-utbildningen ligger på individuell handledning i grupp där kursdeltagarna får arbeta med egna familjeärenden enligt Marte Meo-metoden.

   Litteraturseminarier:

   Kursdeltagarna diskuterar utifrån en given struktur litteratur som sedan redovisas genom skrivna rapporter. Skriver ned tre teman/reflektioner skickar till mig via mail. Kortare seminarium vid kurstillfälle som knyter an till Marte Meo-arbetet.

   Examination:

   Sker av en licensierad supervisor. Tid och kostnad för detta tillkommer. För att bli godkänd som Marte Meo-terapeut ska man ha deltagit i handledningen/utbildningen samt arbetat under handledning med minst fem familjeprocesser. Examinationen innebär att man dels redovisar två ärenden med hjälp av videoinspelningar samt redovisar samtliga ärenden skriftligt.

   Omfattning:

   Totalt omfattar utbildningen ca 200 timmar under fyra terminer.

   Lokal:

   Kindstugatan 1, 4 vån, Gamla stan Stockholm.

   Utbildare:

   Utbildningen genomförs av Marte Meo Supervisor-handledare/utbildare Agneta Linnerhed.

   Kostnad:

   17 000:- exkl moms/termin.

   Anmäl dig här


   Utbildning i MAFI-metoden


   Den första dagen som är en heldagsföreläsning behandlar bakgrund, teori och praktisk tillämpning.

   Därefter kommer vi att arbeta med hur filmupptagningar av familjesamspelet i triaden som återges till föräldrarna i ett terapeutiskt samtal. 9 heldagar följer efter föreläsningsdagen. Dessa dagar fördelas på två terminer.

   Deltagarna ska själva ta med inspelat videomaterial i behandlings/bedömnings arbete för att analysera och sedan filma återgivning till föräldrar eller andra omvårdnadspersoner.

   Kostnad:

   17 000:- exkl moms/termin.

   Anmäl dig här

   Ett fel har uppstått. Sidan kanske inte svarar förrän den laddas om. Ladda om sidan 🗙