Anmälan

Är du intresserad av mina utbildningar så laddar du ned pdf-filen och mailar till mig:

linnerhedagneta@gmail.com

Du kan även skicka via post till adressen:

Agneta Linnerhed, Lummelundsväg 5c,  621 40 Visby.

2-årig utbildning till Marte Meo-terapeut

anmalan-till-marte-meo-utbildningen.pdf

Utbildning i MAFI-metoden

anmalan-till-mafi-utbildningen.pdf

Ett fel har uppstått. Sidan kanske inte svarar förrän den laddas om. Ladda om sidan 🗙