Kontakt

Jag som driver Linnerhed Utbildning/Handledning heter Agneta Linnerhed har sedan 2013 arbetat med handledning och utbildningar i Marte Meo. Jag har pågående Marte Meo utbildning i Stockholm sedan 2019 med fortlöpande intag varje termin.

Fokus på samspels- och familjebehandling sedan 1997. I mitt arbete har jag alltid varit intresserad av hur jag kan nå och skapa relation till människor för att vara ett stöd till förändring.

Min teoretiska förankring har jag i anknytningsteorin och mentaliseringsteorin med fokus på de nära relationerna och dess betydelse för utveckling. Jag utgår från familjesystemiskt tänkande och ser barnet i dess sammanhang.

Extra vikt vid samspelets betydelse i de svåra stunderna då vi handskas med negativa affekter. Viktigt att luta sig mot samspelets bas, att bekräfta i vilken känsla som finns närvarande. Att förstå och läsa budskapet som döljer sig bakom det problemskapande beteendet.

Kontakta mig på

linnerhedagneta@gmail.com
0723 14 56 68

Ladda ner en förteckning över mina meriter och utbildningar:

meritsammanstallning-agneta-linnerhed.pdf

Ett fel har uppstått. Sidan kanske inte svarar förrän den laddas om. Ladda om sidan 🗙